visual Communication

do konce roku 2016 jsme uspěšně dokončili 2.713 zakázek

We successfully completed 2.713 orders by the end of 2016

ref
eren

ce

o nás

 

Sittaproduct grafické studio je studio specializované na grafiku, DTP a profesionální fotografii.

 

Již více než dvanáct let poskytujeme vizuální řešení pro klienty mnoha oborů, od malých firem a drobných podnikatelů, až po velké korporace. Každý zákazník a každý projekt se zásadně liší, naše víra ale zůstává stejná. Snažíme se vytvořit smysluplný a technologicky kvalitní výsledek v oblasti grafiky, designu, reklamy, tisku a marketingu.

To vše v synergii s našimi klienty a za pomocí nejmodernějších postupů.

 

about the studio

 

Sittaproduct grafic studio is a design studio specializing in grafic, DTP and professional photography.

 

For the past twelve years, we have been providing powerful and innovative design solutions to the diversified clients ranging from small retail startups to large corporations. Every client and each project is uniquely different, yet our belief always remains the same. We strive to create a meaningfully tailored design outcome through rigorously process-driven disciplines in the fields of grafic, design, advertisement and marketing.

 

We hope to achieve our targets in synergie with our clients and thanks to the latest technology.

 

 

Mobile application

graphic design, photography

programming

web design

graphic design, photography

programming

product design / photography

graphic design

programming

photography

graphic design

photography

photography

idea / photography /  graphic design

graphic design / photography

Porto/ Portugal

Photos from the production of Stylers MTM

contracts in 2013-2014

up

contracts in 2005-2012

visual Communication

Copyright © 2017 Josef Sitta - All Rights Reserved

up